Familia reprezintă singurul grup social în cadrul căruia legăturile de consanguinitate și dragoste capătă o importanță semnificativă, prin intermediul interacțiunilor multiple dintre toți membrii acesteia.

Cu ajutorul acesteia, fiecare copil primește forța necesară în dezvoltarea lui.

Chiar și știința sociologică definește familia ca fiind un grup de persoane legate în mod direct prin intermediul relațiilor de rudenie, iar adulții își asumă responsabilitatea creșterii copiilor.

Orice relație de rudenie poate fi caracterizată prin legăturile de sânge care se înființează prin căsătorie sau descendență.

Familia – Pilonul Educației și Socializării Copiilor

Familia reprezintă mediul în care un copil se naște, trăiește primii ani de experiență personală, se dezvoltă și, în același timp, se formează pentru viață.

Familia constituie primul instrument de reglare al fiecărei interacțiuni dintre mediul social și copil și are rolul de asigurare a tuturor condițiilor necesare trecerii prin toate stadiile de dezvoltare ale copilăriei, care, totodată, stau la baza structurii personalității fiecărui individ în parte.

Familia – Școala Primară a Emoțiilor

În această etapă, fiecare dintre noi avem posibilitatea de a învăța să recunoaștem propriile emoții și reacțiile celorlalți la emoțiile noastre.

Învățăm cum să percepem aceste emoții și cum să alegem reacțiile.

Deasemenea, căpătăm învățătură în legătură cu citirea dar și exprimarea temerilor și speranțelor.

Familia – Temelia pentru Omenire

Cadrul familial reprezintă cel mai prielnic mediu pentru a ne naște, pentru a ne dezvolta și pentru a ne desăvârși ființa umană.

În organizarea acesteia, familia ne oferă cele mai bune garanții de moralitate și reprezintă în același timp prima școală care pregătește fiecare copil pentru viața socială, determinându-l să își îndeplinească cu succes voința.

Putem descrie familia ca fiind cel mai înalt oficiu al respectului, al libertății interioare și al demnității.

Fiecare mediu familial trebuie să ofere siguranță, afecțiune, seninătate și liniște. Toate aceste daruri constituie o atmosferă prielnică pentru o dezvoltare echilibrată și normală.