Cel mai important rol în formarea copiilor, în creșterea acestora și dezvoltarea lor ca personalități individuale, îl joacă părinții.

Familia reprezintă totodată cadrul fundamental, în interiorul căruia sunt îndeplinite și satisfăcute nevoile psihologice și sociale ale copiilor. În același timp, aceasta împlinește etapele întregului ciclu de dezvoltare și creștere.

Cadrul familial poate fi descris ca celula vieții pe pământ, cea mai veche comunitate umană care a fost întemeiată de Dumnezeu, după modelul tainic al Sfintei Treimi („Nu este bine să fie omul singur, să-i facem ajutor potrivit pentru el” – Facere 2,18).

Chiar și doctrina creștină definește familia ca pe o comunitate de iubire și viață. Părinții sunt chemați să-și asume planul Lui Dumnezeu în condițiile lumii noastre și în același timp să îl realizeze.

Cu siguranță, părinții reprezintă pilonii centrali ai dezvoltării copiilor, dar rolul lor nu se oprește aici. Ei sunt ghiziicare îi învață pe copii să navigheze în lumea mare și complexă din afara familiei. Împreună cu familia, societatea joacă, de asemenea, un rol esențial în formarea și dezvoltarea copiilor.

Societatea oferă copiilor o perspectivă mai largă asupra lumii, introducându-i în diferite medii și culturi. Ea îi învață cum să se descurce în contexte diverse, dezvoltându-le astfel abilitățile sociale și adaptabilitatea.

Părinții, în calitate de primii mentori, au responsabilitatea de a pregăti copiii pentru această interacțiune cu societatea. Ei le pot insufla valori precum respectul față de ceilalți, integritatea și responsabilitatea socială, pregătindu-i astfel să fie cetățeni contributivi și etici.

Așadar, familia și societatea lucrează împreună pentru a modela personalitatea și valorile fiecărui copil. Într-o lume în continuă schimbare, această colaborare este esențială pentru a dezvolta indivizi echilibrați și bine pregătiți pentru viitor.